HYPO 1 l új hosszú lejáratú

Méret

A hagyományos háztartási hypo hatékonyan fertőtlenít, és fehérítésre is kiválóan használható, így garantálja a higiénikus tisztaságot otthonában.

Eredeti bontatlan csomagolásban, hőtől fagytól védve hűvös helyen tartandó.

A biocid termékek használata során legyen elővigyázatos. Használat előtt olvassa el a címkét és a termékinformációt.

ghsSymbol0
VESZÉLY
Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédelmet.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Az esetlegesen bentlévő kontaktlencsét lehetőleg vegye ki. Végezze tovább az öblítést.