BREF WC-gél duoaktív + kosár, fenyő illat

Bref Duo-Aktiv = Higiénikus tisztaság + csodálatosan friss illat.

  • Termékleírás
  • Leírás

Termékleírás

Termék információk

Bref Duo-Aktiv = Higiénikus tisztaság + csodálatosan friss illat.

Összetevők

15-30% anionos felületaktív anyagok, 5% nemionos felületaktív anyagok, Illatanyagok (coumarin, limonene, linalool)

Termékadatok

Külső cégek logói

Cleanright.eu, Green Dot

Elkészítés és tárolás

Elkészítés és felhasználás

Használati utasítás
A képen látható módon helyezze a WC pereme alá a terméket.

Tárolás

Minőségét megőrzi a gyártás dátumától (ld. a csomagoláson) számított három évig.

Gyártó Neve és Címe

Gyártó címe

Henkel Magyarország Kft.,
1113 Budapest,
Dávid F. u. 6,
Magyarország
tel: +361 372 5555
E-mail: henkel.hungary@henkel.com,
www.henkel.hu

Forgalmazó cím

Henkel Magyarország Kft.,
1113 Budapest,
Dávid F. u. 6.,
tel.: 06-1-372-5555,
E-mail: henkel.hungary@henkel.com,
www.henkel.hu

Vevőszolgálat

Henkel Magyarország Kft.,
1113 Budapest,
Dávid F. u. 6.,
tel.: 06-1-372-5555,
E-mail: henkel.hungary@henkel.com,
www.henkel.hu

Csomagolás

Számszerű méret

Számszerű méret - 50

Egység (specifikusan)

Egység (specifikus) - Milliliter

Átlagos méret

Átlagos méret (e)

Biztonsági információk

Felkiáltójel veszély

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket.

BREF DUO-AKTIV NORTHERN PINE.
WC frissítő.
Figyelem.
Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Eucalyptol, 2-Methylundecanal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. A csomagolás háztartási hulladékként kezelendő.

bref_wc_gel_pine.pdf

Ajánlott termékek